12 12 12 13 14 15 ZAGĘSZCZACZ GRAWITACYJNY OSADU WSTĘPNEGO OSAD NADMIERNY 2 3 6 8 10 11 16 9 STACJA ODWADNIANIA OSADU HALA MAGAZYNOWA SUSZARNIA ODBIÓR OSADU OSADNIKI WSTĘPNE OSAD WSTĘPNY PIASKOWNIK BIOLOGICZNA DEFOSFATACJA 4 PREDENITRYFIKACJA OSADU 5 REAKTOR BIOLOGICZNY 21 19 17 18 AGREGATOROWNIA KOTŁOWNIA UJĘCIE WODY TECHNOLOGICZNEJ ZRZUT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO WISŁY OSADNIKI WTÓRNE ZBIORNIK OSADU ZAGĘSZCZONEGO WYDZIELONE KOMORY FERMENTACYJNE ODSIARCZALNIA ZBIORNIK BIOGAZU WĘZEŁ ROZDZIELCZO-POMIAROWY BIOGAZU ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO STACJA ZAGĘSZCZANIA OSADU ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 7 7 7 22 DMUCHAWY PRZEPOMPOWNIA OSADU DOPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH 1 BUDYNEK KRAT Schemat ogólny OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MASZEWIE 20